• Bán xưởng khuôn viên 20.000m2 đường Võ Nguyên Giáp huyện Trảng Bom, Đồng Nai
  • Bán xưởng khuôn viên 20.000m2 đường Võ Nguyên Giáp huyện Trảng Bom, Đồng Nai
  • Bán xưởng khuôn viên 20.000m2 đường Võ Nguyên Giáp huyện Trảng Bom, Đồng Nai
  • Bán xưởng khuôn viên 20.000m2 đường Võ Nguyên Giáp huyện Trảng Bom, Đồng Nai