• Bán xưởng khuôn viên 20.000m2 trong KCN Vsip 2, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán xưởng khuôn viên 20.000m2 trong KCN Vsip 2, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán xưởng khuôn viên 20.000m2 trong KCN Vsip 2, Tân Uyên, Bình Dương