• Bán xưởng khuôn viên 3.300m2 ở Phú Chánh, Tân Uyên, BD, giá 23 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 3.300m2 ở Phú Chánh, Tân Uyên, BD, giá 23 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 3.300m2 ở Phú Chánh, Tân Uyên, BD, giá 23 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 3.300m2 ở Phú Chánh, Tân Uyên, BD, giá 23 tỷ