• Bán xưởng khuôn viên 36.000m2 ở xã Thuận Phú huyện Đồng Phú Bình Phước
  • Bán xưởng khuôn viên 36.000m2 ở xã Thuận Phú huyện Đồng Phú Bình Phước
  • Bán xưởng khuôn viên 36.000m2 ở xã Thuận Phú huyện Đồng Phú Bình Phước
  • Bán xưởng khuôn viên 36.000m2 ở xã Thuận Phú huyện Đồng Phú Bình Phước