• Bán xưởng khuôn viên 5.000m2 trong KCN Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Bán xưởng khuôn viên 5.000m2 trong KCN Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai