• Bán xưởng khuôn viên 5.273m2 đường Thống Nhất phường Bình Thắng, Dĩ An, BD
  • Bán xưởng khuôn viên 5.273m2 đường Thống Nhất phường Bình Thắng, Dĩ An, BD
  • Bán xưởng khuôn viên 5.273m2 đường Thống Nhất phường Bình Thắng, Dĩ An, BD
  • Bán xưởng khuôn viên 5.273m2 đường Thống Nhất phường Bình Thắng, Dĩ An, BD