• Bán xưởng khuôn viên 7.800m2 tại phường Tân Hiệp Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán xưởng khuôn viên 7.800m2 tại phường Tân Hiệp Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán xưởng khuôn viên 7.800m2 tại phường Tân Hiệp Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán xưởng khuôn viên 7.800m2 tại phường Tân Hiệp Tân Uyên, Bình Dương