• Bán xưởng khuôn viên 9.000m2 tại xã Bình Minh huyện Trảng Bom, Đồng Nai
  • Bán xưởng khuôn viên 9.000m2 tại xã Bình Minh huyện Trảng Bom, Đồng Nai
  • Bán xưởng khuôn viên 9.000m2 tại xã Bình Minh huyện Trảng Bom, Đồng Nai