• Bán xưởng sản xuất bao bì giấy khuôn viên 2.091m2 trong cụm CN Bảy Mẫu, BD
  • Bán xưởng sản xuất bao bì giấy khuôn viên 2.091m2 trong cụm CN Bảy Mẫu, BD
  • Bán xưởng sản xuất bao bì giấy khuôn viên 2.091m2 trong cụm CN Bảy Mẫu, BD
  • Bán xưởng sản xuất bao bì giấy khuôn viên 2.091m2 trong cụm CN Bảy Mẫu, BD
  • Bán xưởng sản xuất bao bì giấy khuôn viên 2.091m2 trong cụm CN Bảy Mẫu, BD