• Bán xưởng sản xuất cơ khí khuôn viên 5.000m2 trong KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, BD
  • Bán xưởng sản xuất cơ khí khuôn viên 5.000m2 trong KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, BD