• Bán xưởng sản xuất cơ khí KV 197.433m2 ở KCN Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT
  • Bán xưởng sản xuất cơ khí KV 197.433m2 ở KCN Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT
  • Bán xưởng sản xuất cơ khí KV 197.433m2 ở KCN Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT
  • Bán xưởng sản xuất cơ khí KV 197.433m2 ở KCN Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT