• Bán xưởng sản xuất giấy, gỗ 20.548m2 gần ngã tư Hòa Lợi, Bến Cát
  • Bán xưởng sản xuất giấy, gỗ 20.548m2 gần ngã tư Hòa Lợi, Bến Cát
  • Bán xưởng sản xuất giấy, gỗ 20.548m2 gần ngã tư Hòa Lợi, Bến Cát
  • Bán xưởng sản xuất giấy, gỗ 20.548m2 gần ngã tư Hòa Lợi, Bến Cát
  • Bán xưởng sản xuất giấy, gỗ 20.548m2 gần ngã tư Hòa Lợi, Bến Cát