• Bán xưởng sản xuất gỗ 10.000m2 trong CCN Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Đồng Nai
  • Bán xưởng sản xuất gỗ 10.000m2 trong CCN Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Đồng Nai
  • Bán xưởng sản xuất gỗ 10.000m2 trong CCN Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Đồng Nai