• Bán xưởng sản xuất khuôn viên 5.400m2 tại xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng, BD
  • Bán xưởng sản xuất khuôn viên 5.400m2 tại xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng, BD
  • Bán xưởng sản xuất khuôn viên 5.400m2 tại xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng, BD
  • Bán xưởng sản xuất khuôn viên 5.400m2 tại xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng, BD