• Bán xưởng sản xuất máy móc thiết bị xây dựng 1.960m2 ở Thủ Dầu Một
  • Bán xưởng sản xuất máy móc thiết bị xây dựng 1.960m2 ở Thủ Dầu Một
  • Bán xưởng sản xuất máy móc thiết bị xây dựng 1.960m2 ở Thủ Dầu Một