• Bán xưởng sản xuất thép diện tích 10.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Bán xưởng sản xuất thép diện tích 10.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai