• Bán xưởng xây mới 27.000m2 gần điện lực Phú Giáo xã Vĩnh Hòa Bình Dương
  • Bán xưởng xây mới 27.000m2 gần điện lực Phú Giáo xã Vĩnh Hòa Bình Dương
  • Bán xưởng xây mới 27.000m2 gần điện lực Phú Giáo xã Vĩnh Hòa Bình Dương
  • Bán xưởng xây mới 27.000m2 gần điện lực Phú Giáo xã Vĩnh Hòa Bình Dương