• Cho 4 thuê nhà xưởng mới xây dựng rộng 24.300m2, Long Nguyên, Bàu Bàng
  • Cho 4 thuê nhà xưởng mới xây dựng rộng 24.300m2, Long Nguyên, Bàu Bàng