• Cho thuê 15.000m2 xưởng tại P.Khánh Bình huyện Tân Uyên, Bình Dương