• Cho thuê 2 mặt bằng trống 4.000m2 và 2.000m2 ở An Phước, Long Thành