• Cho thuê 2 nhà xưởng 3.000m2 trong KCN Định Quán Đồng Nai, có lò sấy
  • Cho thuê 2 nhà xưởng 3.000m2 trong KCN Định Quán Đồng Nai, có lò sấy
  • Cho thuê 2 nhà xưởng 3.000m2 trong KCN Định Quán Đồng Nai, có lò sấy
  • Cho thuê 2 nhà xưởng 3.000m2 trong KCN Định Quán Đồng Nai, có lò sấy