• Cho thuê 2 nhà xưởng tổng 5.500m2 giáp KCN Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương
  • Cho thuê 2 nhà xưởng tổng 5.500m2 giáp KCN Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương
  • Cho thuê 2 nhà xưởng tổng 5.500m2 giáp KCN Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương