• Cho thuê 2 xưởng diện tích 16.000m2 và 8.000m2 tại Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương