• Cho thuê 2 xưởng diện tích 2.200m2 ấp Phú Sơn huyện Trảng Bom Đồng Nai
  • Cho thuê 2 xưởng diện tích 2.200m2 ấp Phú Sơn huyện Trảng Bom Đồng Nai
  • Cho thuê 2 xưởng diện tích 2.200m2 ấp Phú Sơn huyện Trảng Bom Đồng Nai
  • Cho thuê 2 xưởng diện tích 2.200m2 ấp Phú Sơn huyện Trảng Bom Đồng Nai