• Cho thuê 2 xưởng mới xây tổng 8.970m2 trong KCN Đất Cuốc Bình Dương
  • Cho thuê 2 xưởng mới xây tổng 8.970m2 trong KCN Đất Cuốc Bình Dương
  • Cho thuê 2 xưởng mới xây tổng 8.970m2 trong KCN Đất Cuốc Bình Dương