• Cho thuê 2 xưởng mới xây tổng 9.120m2 ở đường Tân Hiệp, Tân Uyên, BD
  • Cho thuê 2 xưởng mới xây tổng 9.120m2 ở đường Tân Hiệp, Tân Uyên, BD
  • Cho thuê 2 xưởng mới xây tổng 9.120m2 ở đường Tân Hiệp, Tân Uyên, BD