• Cho thuê 2 xưởng tổng 5.600m2 trong KCN Châu Đức, BRVT, giá 3.5 USD/m2
  • Cho thuê 2 xưởng tổng 5.600m2 trong KCN Châu Đức, BRVT, giá 3.5 USD/m2
  • Cho thuê 2 xưởng tổng 5.600m2 trong KCN Châu Đức, BRVT, giá 3.5 USD/m2
  • Cho thuê 2 xưởng tổng 5.600m2 trong KCN Châu Đức, BRVT, giá 3.5 USD/m2