• Cho thuê 2 xưởng tổng 6.000m2 trong KCN Bắc Đồng Phú, Bình Phước
  • Cho thuê 2 xưởng tổng 6.000m2 trong KCN Bắc Đồng Phú, Bình Phước
  • Cho thuê 2 xưởng tổng 6.000m2 trong KCN Bắc Đồng Phú, Bình Phước
  • Cho thuê 2 xưởng tổng 6.000m2 trong KCN Bắc Đồng Phú, Bình Phước