• Cho thuê 2 xưởng tổng diện tích 5.700m2 trong KCN Bàu Bàng Bình Dương