• Cho thuê 3 nhà xưởng 23.000m2 ở xã Tân Lập, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê 3 nhà xưởng 23.000m2 ở xã Tân Lập, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê 3 nhà xưởng 23.000m2 ở xã Tân Lập, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê 3 nhà xưởng 23.000m2 ở xã Tân Lập, Tân Uyên, Bình Dương