• Cho thuê 3 nhà xưởng tổng diện tích 11.720m2 trong KCN Tân Đức Long An
  • Cho thuê 3 nhà xưởng tổng diện tích 11.720m2 trong KCN Tân Đức Long An
  • Cho thuê 3 nhà xưởng tổng diện tích 11.720m2 trong KCN Tân Đức Long An