• Cho thuê 4 nhà xưởng KV 34.000m2 trong KCN Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu
  • Cho thuê 4 nhà xưởng KV 34.000m2 trong KCN Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu
  • Cho thuê 4 nhà xưởng KV 34.000m2 trong KCN Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu
  • Cho thuê 4 nhà xưởng KV 34.000m2 trong KCN Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu
  • Cho thuê 4 nhà xưởng KV 34.000m2 trong KCN Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu