• Cho thuê cụm nhà xưởng khuôn viên 30.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Cho thuê cụm nhà xưởng khuôn viên 30.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Cho thuê cụm nhà xưởng khuôn viên 30.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Cho thuê cụm nhà xưởng khuôn viên 30.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Cho thuê cụm nhà xưởng khuôn viên 30.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Cho thuê cụm nhà xưởng khuôn viên 30.000m2 trong KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai