• Cho thuê đất trống 4.725m2 ở gần đường ray xe lửa, Bình Minh, Trảng Bom
  • Cho thuê đất trống 4.725m2 ở gần đường ray xe lửa, Bình Minh, Trảng Bom
  • Cho thuê đất trống 4.725m2 ở gần đường ray xe lửa, Bình Minh, Trảng Bom
  • Cho thuê đất trống 4.725m2 ở gần đường ray xe lửa, Bình Minh, Trảng Bom