• Cho thuê đất trồng cây lâu năm 9.000m2 ở xã Trừ Văn Thố - Bàu Bàng
  • Cho thuê đất trồng cây lâu năm 9.000m2 ở xã Trừ Văn Thố - Bàu Bàng
  • Cho thuê đất trồng cây lâu năm 9.000m2 ở xã Trừ Văn Thố - Bàu Bàng