• Cho thuê đất trống gần cầu Nha Bích xã Minh Lập Bình Phước, 22.000m2
  • Cho thuê đất trống gần cầu Nha Bích xã Minh Lập Bình Phước, 22.000m2
  • Cho thuê đất trống gần cầu Nha Bích xã Minh Lập Bình Phước, 22.000m2