• Cho thuê đất và xưởng 20.000m2 gần khu VSip 2 Tân Uyên Bình Dương
  • Cho thuê đất và xưởng 20.000m2 gần khu VSip 2 Tân Uyên Bình Dương
  • Cho thuê đất và xưởng 20.000m2 gần khu VSip 2 Tân Uyên Bình Dương