• Cho thuê hoặc bán 2 xưởng 2.500m2 mặt tiền ngã 3 Sông Thao Trảng Bom
  • Cho thuê hoặc bán 2 xưởng 2.500m2 mặt tiền ngã 3 Sông Thao Trảng Bom
  • Cho thuê hoặc bán 2 xưởng 2.500m2 mặt tiền ngã 3 Sông Thao Trảng Bom