• Cho thuê hoặc bán 4 xưởng mới xây gần cầu Bình Cơ-Bình Mỹ-Bắc Tân Uyên
  • Cho thuê hoặc bán 4 xưởng mới xây gần cầu Bình Cơ-Bình Mỹ-Bắc Tân Uyên
  • Cho thuê hoặc bán 4 xưởng mới xây gần cầu Bình Cơ-Bình Mỹ-Bắc Tân Uyên
  • Cho thuê hoặc bán 4 xưởng mới xây gần cầu Bình Cơ-Bình Mỹ-Bắc Tân Uyên
  • Cho thuê hoặc bán 4 xưởng mới xây gần cầu Bình Cơ-Bình Mỹ-Bắc Tân Uyên