• Cho thuê hoặc bán nhà xưởng 9.000m2 trong KCN Sóng Thần Bình Dương
  • Cho thuê hoặc bán nhà xưởng 9.000m2 trong KCN Sóng Thần Bình Dương
  • Cho thuê hoặc bán nhà xưởng 9.000m2 trong KCN Sóng Thần Bình Dương
  • Cho thuê hoặc bán nhà xưởng 9.000m2 trong KCN Sóng Thần Bình Dương