• Cho thuê hoặc bán xưởng cơ khí 10.000m2 Nằm ở An Sơn, Bến Cát, 44 tỷ
  • Cho thuê hoặc bán xưởng cơ khí 10.000m2 Nằm ở An Sơn, Bến Cát, 44 tỷ
  • Cho thuê hoặc bán xưởng cơ khí 10.000m2 Nằm ở An Sơn, Bến Cát, 44 tỷ