• Cho thuê hoặc bán xưởng khuôn viên 10.000m2 trong KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai
  • Cho thuê hoặc bán xưởng khuôn viên 10.000m2 trong KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai
  • Cho thuê hoặc bán xưởng khuôn viên 10.000m2 trong KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai