• Cho thuê hoặc bán xưởng sx gỗ 3.000m2 ở DT749A, Long Nguyên, Bàu Bàng
  • Cho thuê hoặc bán xưởng sx gỗ 3.000m2 ở DT749A, Long Nguyên, Bàu Bàng
  • Cho thuê hoặc bán xưởng sx gỗ 3.000m2 ở DT749A, Long Nguyên, Bàu Bàng
  • Cho thuê hoặc bán xưởng sx gỗ 3.000m2 ở DT749A, Long Nguyên, Bàu Bàng