• Cho thuê hoặc bán xưởng trong cụm công nghiệp VLXD Hố Nai, Trảng Bom, ĐN
  • Cho thuê hoặc bán xưởng trong cụm công nghiệp VLXD Hố Nai, Trảng Bom, ĐN
  • Cho thuê hoặc bán xưởng trong cụm công nghiệp VLXD Hố Nai, Trảng Bom, ĐN