• Cho thuê hoặc bán xưởng trong KCN Tam Phước Biên Hòa diện tích 16.000m2
  • Cho thuê hoặc bán xưởng trong KCN Tam Phước Biên Hòa diện tích 16.000m2
  • Cho thuê hoặc bán xưởng trong KCN Tam Phước Biên Hòa diện tích 16.000m2
  • Cho thuê hoặc bán xưởng trong KCN Tam Phước Biên Hòa diện tích 16.000m2