• Cho thuê kho 1.200m2 trong KCN Phú Mỹ 1, BRVT, giá 55.000đ/m2
  • Cho thuê kho 1.200m2 trong KCN Phú Mỹ 1, BRVT, giá 55.000đ/m2
  • Cho thuê kho 1.200m2 trong KCN Phú Mỹ 1, BRVT, giá 55.000đ/m2
  • Cho thuê kho 1.200m2 trong KCN Phú Mỹ 1, BRVT, giá 55.000đ/m2
  • Cho thuê kho 1.200m2 trong KCN Phú Mỹ 1, BRVT, giá 55.000đ/m2