• Cho thuê kho chứa hàng 3.280m2 trong KCN Nhựt Chánh, Long An, 6USD/m2
  • Cho thuê kho chứa hàng 3.280m2 trong KCN Nhựt Chánh, Long An, 6USD/m2