• Cho thuê kho xưởng khuôn viên 30.000m2 trong KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, BD
  • Cho thuê kho xưởng khuôn viên 30.000m2 trong KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, BD
  • Cho thuê kho xưởng khuôn viên 30.000m2 trong KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, BD
  • Cho thuê kho xưởng khuôn viên 30.000m2 trong KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, BD