• Cho thuê mặt bằng kinh doanh 1.050m2 đường Huỳnh Văn Lũy Bến Cát