• Cho thuê nhà 3 xưởng mới xây 7.000m2 ở xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên
  • Cho thuê nhà 3 xưởng mới xây 7.000m2 ở xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên
  • Cho thuê nhà 3 xưởng mới xây 7.000m2 ở xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên
  • Cho thuê nhà 3 xưởng mới xây 7.000m2 ở xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên